"Destruction is a form of creation."

Ask me anything ;3InstagramNext pageArchive

I’m sorry that I add a few posts. I have an important exam in May - secondary school certificate, so I have a lot to learn. I promise that after passing all the exams I will go back to regular blogging.

Przepraszam, że dodaję mało postów. W maju mam maturę, więc muszę się dużo uczyć. Obiecuję, że po zdaniu wszystkich egzaminów wrócę do regularnego blogowania. :)

Kisses <3